Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem indywidualnie mając na uwadze w szczególności stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład pracy. W przypadku zlecenia sprawy wynagrodzenie za poradę prawną może być zaliczone na poczet honorarium.

Wynagrodzenie może być płatne:

od całości sprawy z góry,
według ustalonej stawki godzinowej,
w formie ryczałtowej,
przy zastosowaniu metody zaliczkowo-prowizyjnej tzw. success fee.