Kancelaria adwokacka Warszawa

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Józef Ostafin

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom i konsumentom na terenie całego kraju.

Plus ratio quam vis

Więcej znaczy rozum niż siła

Kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom i konsumentom na terenie całego kraju.
 
Domeną Kancelarii jest prowadzona od wielu lat wszechstronna obsługa prawna przedsiębiorców począwszy od czynności związanych z ich rejestracją a skończywszy na aspektach likwidacyjnych. Obsługa prawna obejmuje w szczególności bieżącą obsługę przedsiębiorcy w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Kancelaria reprezentuje również takich Klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także podczas negocjacji i mediacji.
 
Pomoc prawna dla osób fizycznych koncentruje się na prawie karnym, cywilnym i rodzinnym. Ważnym aspektem działalności jest dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych czy innych sporów z ubezpieczycielami, który nie chcą wypłacić odszkodowania bądź zaniżają ich wartość.
 
Kancelaria adwokacka świadczy również obsługę prawną osobom prawnym takim jak stowarzyszenia oraz fundacje, a ponadto jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.
Kancelaria adwokacka Józef Ostafin
Obsługa prawna przedsiębiorców i innych podmiotów przejawia się głównie w sporządzaniu projektów umów i innych aktów prawnych oraz weryfikowaniu umów dostarczonych przez Klienta, a ponadto w sporządzaniu opinii prawnych i udzielaniu porad prawnych.
 
Reprezentujemy naszych Klientów, którzy są oskarżonymi i podejrzanymi w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także wykonawczego np. w sprawach o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności jak i dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego, warunkowego przedterminowego zwolnienia czy przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Możemy również reprezentować Państwa jako pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych) w postępowaniu karnym na każdym z jego etapów włączenie z egzekucją świadczeń zasądzonych w wyroku.
 
Obsługa prawna jest realizowana profesjonalnie z zachowaniem wysokiej staranności zawodowej i może mieć charakter zarówno stały jak i jednostkowy, w tym polegający na udzielaniu porad prawnych. Czynności procesowe lub inne są podejmowane po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa procesowego w razie postępowania przygotowawczego lub sądowego.
 
Klient jest na bieżąco informowany o stanie przyjętej sprawy.