Kancelaria adwokacka

adwokat warszawa
Kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom i konsumentom na terenie całego kraju.

Domeną Kancelarii jest prowadzona od wielu lat wszechstronna obsługa prawna przedsiębiorców począwszy od czynności związanych z ich rejestracją a skończywszy na aspektach likwidacyjnych. Obsługa prawna obejmuje w szczególności bieżącą obsługę przedsiębiorcy w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i administracyjnego. Kancelaria reprezentuje również takich Klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także podczas negocjacji i mediacji.

Obsługa prawna osób fizycznych koncentruje się na prawie karnym, cywilnym, pracy i rodzinnym.

Kancelaria adwokacka świadczy również obsługę prawną osobom prawnym takim jak stowarzyszenia oraz fundacje, a ponadto jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Obsługa prawna przedsiębiorców i innych podmiotów przejawia się głównie w sporządzaniu projektów umów i innych aktów prawnych oraz weryfikowaniu umów dostarczonych przez Klienta, a ponadto w sporządzaniu opinii prawnych i udzielaniu porad prawnych.

Reprezentujemy naszych Klientów, którzy są oskarżonymi i podejrzanymi w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także wykonawczego np. w sprawach o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności jak i dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia czy przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Możemy również reprezentować Państwa jako pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych) w postępowaniu karnym.

W przypadku spraw z zakresu prawa cywilnego, pracy, handlowego i rodzinnego reprezentujemy Państwa przed sądami i innymi organami jako profesjonalni pełnomocnicy.

Obsługa prawna jest realizowana profesjonalnie z zachowaniem wysokiej staranności zawodowej i może mieć charakter zarówno stały jak i jednostkowy, w tym polegający na udzielaniu porad prawnych.

Klient jest na bieżąco informowany o stanie przyjętej sprawy.